Svedectvo overené časom

Presne pred dvoma rokmi, v roku 2019 o takomto čase, sme boli aj my účastníkmi Návratu domov. Keďže sme sa vrátili domov naplnení, požehnaní a šťastní, bolo veľmi ľahké napísať svedectvo. No ja som vtedy Bohu povedala, že ak Návrat priniesol zmenu do nášho manželstva, potrebuje prejsť čas a napíšeme svedectvo o rok alebo dva. Prešli dva roky a ja z celého srdca ďakujem dobrotivému Bohu a samozrejme aj vám, že toto môžem písať.

Pred Návratom sme sa mali už dosť ťažko v manželstve, mali sme tri deti a nastúpil taký stereotyp okolo detí, dokončovala sa stavba domu a dvor. Ja, ako mamka, som bola často unavená, a nevedela som sa tešiť zo života. Často som bola príčinou hádok a nevidela manželovu snahu. Zvonku to vyzeralo, že máme všetko, krásny nový dom, detičky, sme zdraví, ale ja som pociťovala takú prázdnotu. Uvedomovala som si, že Boh mi dal všetko, čo som snívala, ale stále mi tú radosť niečo bralo. S manželom sme sa často chytali na maličkostiach, a vždy to bol taký kolotoč hádok a napätia. Veľmi som túžila, aby naše manželstvo bolo radostné, malo iskru, a aby sme neboli s manželom takí citliví na seba, neurážali sa pre všetko.

Teraz sme dva roky po Návrate a ja môžem svedčiť, že, vďaka Bohu, sa mame veľmi dobre. Boh nám požehnal štvrté dieťa, krásne dievčatko Anetku, a v našom dome zavládol Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť. Samozrejme, že stále prídu aj chvíle napätia, rozdielnosti názorov, ale je to už iné. A to je pre mňa najväčšie svedectvo, že v ťažkej chvíli nevybuchnem hneď na manžela, že vnímam, ako mi Boh dáva silu každý deň nanovo sa s láskou starať o rodinu.

Kňaz na Návrate nám povedal, že nám skončilo prvých 7 rokov manželstva a nastáva nových 7 (a nielen sedem), sú to už dva roky a je to vidieť aj cítiť. Z Návratu som si odniesla vetu, že diabol vovádza do extrémov. Vidíme to, ako nás chce diabol rozdeliť a z maličkostí spraví extrém, aby nás znechutil. Vždy si preto pripomíname tu vetu.

Valika
Návrat domov 2019