Evanjelizácia 2033

Od roku 1986 do roku 2000 existovala na podnet Svätého Otca Jána Pavla II, iniciatíva Evanjelizácia 2000, ktorá bola v roku 2009 premenovaná na Evanjelizáciu 2033. V roku 2033 budeme sláviť najväčšie zo všetkých jubileí, 2000 rokov od umučenia, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista, Spasiteľa celého ľudstva a od zoslania Ducha svätého. V očakávaní tohto veľkého jubilea chceme, aby bol Kristus známy vo všetkých končinách Zeme.
Evanjelizácia 2033 je:

  • služba modlitby, ohlasovania a formácie
  • odpoveď na pozvanie pápeža Jána Pavla II., ktorý nás neustále vyzýval k novej evanjelizácii
  • konkrétny spôsob podpory prvotného a univerzálneho poslania Cirkvi evanjelizovať (Evangelii Nuntiandi 14.)

Viac na: www.evangelization2033.eu

 

ACCSE

Tím Návrat domov je členom Asociácie koordinátorov katolíckych škôl evanjelizácie (ACCSE) v rámci projektu Evanjelizácia 2033. ACCSE združuje koordinátorov škôl evanjelizácie a lídrov rozličných iniciatív novej evanjelizácie. Táto asociácia, ktorú založil redemptorista p. Tom Forrest  a momentálne ju vedie p. Gino Henriques, redemptorista zo Singapuru, iniciovala slávenie Jubilejného roka 2000.

 

Missio Christi

Návrat domov dlhodobo spolupracuje so spoločenstvom Missio Christi z Poľska. Víziou tohto spoločenstva je „velebiť Pána uprostred národov“. Už viac ako 25 rokov organizuje toto spoločenstvo medzinárodné školy evanjelizácie  a misijné výjazdy – najmä do bývalých krajín „východného bloku“ (napr. Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Česko, Rusko, Slovensko). Ovocím ich služby je vznik viacerých spoločenstiev a škôl evanjelizácie v týchto krajinách. Členovia Návratu domov sa pravidelne podieľajú na organizácii a vedení spomínaných medzinárodných škôl evanjelizácie ako aj na misijných výjazdoch.