Tu nájdete akcie, ktoré práve pripravujeme. Väčšina našich akcií je určená pre tých, ktorí v minulosti absolvovali duchovnú obnovu Návrat domov, keďže chceme, aby sme boli s účastníkmi na jednej vlne, rozumeli si, o čo nám ide a mohli spoločne kráčať ďalej. Ak je akcia otvorená pre kohokoľvek, je to uvedené v pozvánke.