Duchovná obnova Návrat domov

Mottom duchovnej obnovy, ktorá sa koná v lete a trvá spravidla desať dní, je zvolanie: „Pane, obnov svoju Nevestu, začni mnou!“ Toto zvolanie by sa malo stať modlitbou každého účastníka obnovy. Obnova by mala byť odpoveďou na výzvu Boha: „Ak môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2 Krn 7, 14)
Cieľom obnovy je hlbšie obrátenie účastníkov – Návrat domov – a prebudenie túžby v každom účastníkovi po obnove Cirkvi. Program je zostavený z prednášok, workshopov, zdieľania v malých skupinkách, osobných a spoločných modlitieb, slávenia Eucharistie. Táto obnova je určená skôr pre členov spoločenstiev, ktorí sú už po prvotnej formácii alebo ľuďom, ktorí už konkrétnym spôsobom slúžia Cirkvi.

 

Škola služby

Škola služby je polročný formačný program, ktorý zastrešuje tím Návrat domov ako člen Asociácie koordinátorov katolíckych škôl evanjelizácie (ACCSE) v rámci projektu Evanjelizácia 2033. Je určená pre tých, ktorí sa chcú svojou službou podieľať na obnove Nevesty a absolvovali v minulosti duchovnú obnovu Návrat domov.
Škola služby pozostáva zo šiestich až siedmich víkendových stretnutí zameraných na  jednotlivé aspekty služby a vízie tímu Návrat domov, ako sú: ohlasovanie kerygmy, modlitba príhovoru a oslobodenia, nová evanjelizácia a misie, zvelebenie. Účastníci školy majú možnosť dobrovoľne sa podieľať na službe tímu Návrat domov počas letných misijných výjazdov.
Program jednotlivých víkendov je zostavený z prednášok, workshopov, zdieľania v malých skupinkách, z osobných a spoločných modlitieb, slávenia Eucharistie. Súčasťou programu je aj tzv. Fórum služby, počas ktorého majú účastníci možnosť zdieľať svoje skúsenosti a konkrétne problémy v službe, na ktoré hľadáme spoločne riešenie vo svetle Božieho Ducha.
Metodológia Školy služby tímu Návrat domov kladie veľký dôraz na praktickú skúsenosť v službe a spätnú väzbu z nej, preto účastníci školy nie sú len pasívnymi prijímateľmi, ale aktívne sa podieľajú na programe jednotlivých víkendov, napr. účastníci majú niektoré prednášky, vedú tiež spoločné modlitby, atď. Aj preto je podmienkou akceptácie prihlášky uchádzača jeho predchádzajúca formácia v katolíckom učení a spiritualite. Na základe metodológie školy je počet účastníkov obmedzení na cca. 20 ľudí, preto si vyhradzujeme právo výberu.

 

Duchovná obnova Hora Tábor a Slávnosť na púšti

Hora Tábor je víkendová duchovná obnova, ktorá je určená pre tých, ktorí sa už v minulosti zúčastnili duchovnej obnovy Návrat domov a má byť miestom, kde môžu títo ľudia znova načerpať silu žiť verne s Kristom vo všedných dňoch. Pod „výstupom na horu“ rozumieme výstup zo všednosti, výstup do samoty s Kristom, je to milostivý čas „chairos“. Témy týchto duchovných obnov sú rôzne, doteraz sme sa venovali napr.: Premenenie Pána, Eucharistia, Ježišovo stretnutie so Samaritánkou. Hora Tábor sa organizuje spravidla raz až dvakrát v roku.
Ďalšou duchovnou obnovou je Slávnosť na púšti. Koná sa raz za 3 až 4 roky a je zameraná na ovocie Ducha (Gal 5,22-23) a prehĺbenie duchovného života.

 

Formačné školy

Trvajú niekoľko dní a sú zamerané na hlbšiu formáciu v niektorých aspektoch novej evanjelizácie a služby v Cirkvi. V roku 2009 sme organizovali prvýkrát Letnú školu vodcovstva, na ktorej boli hlavnými prednášajúcimi Michelle a Peter Moranovci a Noel Chircop. Škola sa uskutočnila na Drienici pri Sabinove. V roku 2010 to bola Letná škola evanjelizácie (v Mlynčekoch pri Kežmarku), na ktorej prednášali páter Tom Forrest CSsR a Noel Chircop. 
V uplynulých rokoch sa uskutočnili viaceré formačné školy pod vedením Noela Chircopa (Malta), Petra a Michelle Moranovcov (Veľká Británia).
Okrem toho sa pravidelne podieľame na organizovaní Medzinárodnej školy evanjelizácie v Poľsku v spolupráci so spoločenstvom Missio Christi.