Duchovná obnova Hora Tábor

Počas druhého adventného víkendu sme sa stretli na Motyčkách neďaleko Banskej Bystrice, aby sme sa takto pripravili na slávenie Vianoc - 30 ľudí z rôznych končín Slovenska. Duchovnú obnovu viedol o. Henrich Grejták a témou bola Panna Mária. Spolu sme uvažovali nad tajomstvami našej spásy, pri ktorých bola Božia Matka prítomná - vtelenie, ukrižovanie a Turíce. Pýtali sme sa, ako ju môžeme nasledovať, čo sa môžeme od nej naučiť, ako kráčať vo viere spolu s ňou. Zároveň sme počas víkendu mohli zažiť osobitným spôsobom, že nám Boh skrze Máriu dáva zažiť svoju blízkosť a láskavosť, že je Emanuel - "Boh s nami". Že On môže darovať pokoj, radosť a ľahkosť aj za komplikovaných okolností.

Bohu vďaka za všetko!