Duchovná obnova pre kňazov s Patti Mansfield

“Buďte svätí, lebo ja som svätý.” Povolanie k svätosti bolo hlavnou témou duchovnej obnovy pre kňazov, ktorá sa uskutočnila od 7. do 10. októbra 2019 v Badíne. Duchovnú obnovu viedli manželia Al a Patti Mansfieldovci z USA a zúčastnilo sa jej takmer 40 kňazov, medzi nimi aj niekoľkí redemptoristi.

Patti Mansfield bola pri vzniku charizmatickej obnovy v Katolíckej cirkvi v roku 1967 a odvtedy slúži laikom i kňazom na konferenciách a duchovných obnovách po celom svete. Jej manžel Al vyštudoval teológiu a viac ako 50 rokov pracuje naplno v Katolíckej Cirkvi.

Počas duchovnej obnovy sa Patti podelila so svedectvom o vyliatí Ducha Svätého pred viac ako 50 rokmi. Spolu s manželom Alom hovorili o krste v Duchu Svätom, o charizmách a evanjelizácii a povzbudili kňazov, aby mali vieru, ktorá je očakávajúca. Ďalej hovorili o Márii, ktorá bola naplnená Duchom Svätým a počal sa v nej Ježiš. Mária je pre nás nielen vzorom, ale aj matkou – Ježiš na kríži ju dal skrze Jána za matku všetkým učeníkom, ktorých miluje.

Súčasťou duchovnej obnovy boli aj spoločné modlitby a kňazi využili možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Obnova sa uskutočnila s vedomím Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa. Organizačne ju zabezpečoval P. Jozef Mihok CSsR spolu s tímom Návrat domov.

Ján Kniez (prebraté z www.redemptoristi.sk)