Formačná škola s Michelle Moran

Po 9 rokoch sme opäť pozvali na Slovensko Michelle Moran z Veľkej Británie, ktorá bola do nedávna ako prezidenkta ICCRS zodpovedná za službu charizmatickej obnovy v Katolíckej cirkvi. Mohli sme sa sa sami presvedčiť, že je vynikajúcou prednášajúcou so skúsenosťou ohlasovania radostnej zvesti na všetkých kontinentoch sveta. Spolu s ňou slúžil na škole aj jej manžel Peter Moran a náš priateľ Noel Chircop z Malty. 
Spolu so 60 účastníkmi sme strávili týždeň (16.-20.7.2018) v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Venovali sme sa napr. týmto témam: história Katolíckej charizmatickej obnovy, krst v Duchu Svätom, modlitba príhovoru a duchovný boj, prorocký príhovor, formovanie učeníkov. Zakúsili sme, ako nás počas týchto dní Pán obnovuje a povzbudzuje k novým krokom a rozhodnutiam. Prijali sme tiež pozvanie slúžiť na katolíckej pútnickej konferencii Nové svitanie, ktorá prebiehala v tom čase na Skalke pri Trenčíne. Bol to milostivý čas :).