Medzinárodná evanjelizačná škola v Poľsku

Od 21. do 29.7.2018 sme sa už tradične pridali k spoločenstvu Missio Christi, a zapojili sme sa do organizácie Evanjelizačnej školy v Czarnej Góre, hneď z druhej strany Tatier. Okrem Poliakov a Slovákov sa zúčastnili školy aj Litovci a Ukrajinci. Slovenský tím pomáhal viesť skupinku detí, tínedžerov, vlajkový workshop, prednášky i modlitby, a tiež sme pripravovali evanjelizačný program na ulicu. Vyvrcholením celého týždňa bola evanjelizácia v mestskom parku v Nowom Targu, do ktorej sa zapojili účastnici školy každej generácie, či už spevom, tancom, pantomímou, kerygomu, svedectvom, modlitbou alebo evanjelizačnými rozhovormi s návštevníkmi parku. Bola to opäť skvelá skúsenosť medzinárodnej spolupráce a toho, čo sa stane, keď sa zjednotíme a chválime Pána "uprostred národov".