Škola služby 2018

V roku 2018 absolvovalo 20 účastníkov formačnú školu zameranú na evanjelizáciu, ktorá pozostávala zo 6 víkendových stretnutí na Motyčkách.
Učili sme sa spolu, ako si pripaviť a povedať svedectvo, ale aj kerygmu, ako viesť modlitbu príhovoru a oslobodenia, čo je to zvelebenie, ako môžeme zapojiť svoju tvorivosť do evanjelizácie, ako pripraviť evanjelizačný program v rôznych podmienkach. Jednotlivé víkendy prinášali so sebou rôzne výzvy a pri praktických úlohach sme museli poriadne vychádzať zo seba :). V rámci školy sme slúžili spolu so spoločenstvom Shekinah modlitbou príhovoru počas turíčnej vigílie vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici.
Účastníci boli pozvaní, aby počas leta využili nové skúsenosti službou na duchovnej obnove Návrat domov, evanjelizačnej škole v Poľsku alebo sa zúčastnili Formačnej školy s Michelle Moran. Tieto možnosti mnohí z nich využili.