Stretnutie ACCSE v Írsku

V apríli 2018 sme mali možnosť možnosť - štyria z nás - zastupovať tím Návrat domov na stretnutí ACCSE v Írsku (Asociácia koordinátorov katolíckych škôl evanjelizácie). Zažili sme pohostinnosť domácich v Ceili Community Retreat Centre v Kilbeggan, kde sme strávili niekoľko dní na prednáškach, diskusiách v malých skupinkách a modlitbách. Mohli sme spoznať zástupcov evanjelizačných škôl a projektov z Chorvátska, Česka, Portugalska, Malty, Nemecka, Írska, Poľska a Nigérie. Boli sme povzbudení najmä svedectvom  tých, ktorí sa už desiatky rokov angažujú v novej evanjelizácii a nestrácajú napriek všetkým ťažkostiam horlivosť ani vernosť, ale hľadia s nádejou dopredu. Dozvedeli sme sa tiež, aké sú ďalšie kroky v rámci príprav na evanjelizáciu v jubilejnom roku 2033.