Víziu tímu a jeho službu je možné charakterizovať týmito bodmi:

 • služba tímu je určená ľuďom, ktorí sú už zevanjelizovaní (cieľom je prehĺbenie formácie a duchovného života),
 • modlitba oslobodenia, vo forme obnovy krstných sľubov,
 • modlitba duchovného boja (s cieľom učiť ľudí prihovárať sa za celú Cirkev, ale aj za svoju farnosť, naučiť ich vnímať, že sú súčasťou mystického tela – Cirkvi),
 • rozvoj tvorivosti a nových foriem evanjelizácie,
 • služba iným národom a spolupráca s nimi,
 • modlitbová podpora sv. Otca a realizácie Jubilejného roku 2033, ktorý sa plánuje sláviť v Katolíckej cirkvi.

 

Okrem duchovnej obnovy Návrat domov realizujeme víziu týmito spôsobmi:

 • Škola služby (formačný program pre účastníkov duchovnej obnovy Návrat domov, ktorí sa chcú svojou službou podieľať na obnove Cirkvi)
 • víkendová duchovná obnova Hora Tábor (možnosť ďalšieho načerpania pre účastníkov duchovnej obnovy Návrat domov)
 • duchovná obnova Slávnosť na púšti
 • evanjelizačné a misijné výjazdy na Slovensku i v zahraničí
 • letné formačné kurzy (škola vodcovstva a evanjelizácie)