Uzdravená po 18 rokoch

Na Návrat som sa chystala už dlhšie, no keď prišiel deň kedy som mala ísť, objavil sa strach. Zvláštny strach z ničoho, ktorý som dôverne poznala, lebo som sa s ním v živote dosť natrápila. A okrem toho, mala som pocit, že v živote potrebujem poriešiť veľmi veľa vecí. Zdalo sa mi, že 10 dní je málo a ja som netušila odkiaľ začať.
Cez mnohých ľudí som zažila prijatie, cítila som sa tam veľmi dobre. Postupne odchádzal strach, ale mne sa veci až na 7. deň poskladali a zrazu som mohla vidieť, že Pán Ježiš koná pomaly, potichu, ale veľmi jasne.

Na Návrat som šla s tabletkami na dutiny, lebo som sa obávala, že ak ochoriem, bude to ťažký týždeň. Počas jednej modlitby za uzdravenie som sa cítila veľmi unavene, a tak som na výzvu prijať modlitbu nijako nereagovala. Celý večer som bojovala, že odídem z modlitby, lebo nevládzem. A práve v tento večer zaznelo slovo poznania, že Pán Ježiš uzdravuje niekoho, kto má problém s nosnou prepážkou. Dnes po 2 týždňoch môžem svedčiť o zázraku. Po 18 rokoch normálne dýcham 😊. Ale v ten večer mi dal Pán Ježiš prežiť niečo viac. Ukázal mi, že som Ním nájdená, že On o mne vie. Zázrak nie je odpoveďou na moje modlitby. V ten večer som tam "iba" bola.

A hoci vidím mnoho vecí, ktoré sa pohli a vďaka Návratu sú iné ako boli, najväčším pokladom je pre mňa to, že ma Pán Ježiš pozval viac milovať Cirkev, jeho milovanú Nevestu, a modliť sa za ňu.  

Alica
Návrat domov 2022